Missie en visie

Het doel van onze jeugdopleiding is het ondersteunen en begeleiden van kinderen en jongeren, die aangesloten zijn bij de club, in hun ontwikkeling op voetbaltechnisch en – tactisch gebied, maar ook op sociaal en mentaal vlak. We willen onze spelers leren om keuzes te maken, verantwoordelijkheid te nemen en met een positieve mindset medespelers te coachen. We hebben een pedagogische verantwoordelijkheid en moeten onze spelers mee opvoeden en respect leren hebben voor alles en iedereen.

Om dit te doen, willen we werken in een veilig kader, waar de speler zich op zijn gemak voelt. De kinderen moeten zichzelf durven zijn en de vrijheid krijgen om fouten te maken, zonder bang te moeten zijn daarvoor gestraft te worden. Onze spelers moeten zelf keuzes leren en durven maken. Om dit te ondersteunen zouden we willen vragen aan iedereen om het voorcoachen (roepen van instructies wanneer een speler aan de bal is) te proberen vermijden. Hierdoor kan het kind, zonder druk, zijn eigen keuze -of deze nu de goede is of niet- maken en kan de coach achteraf de speler bij proberen sturen.

We verwachten een positieve ingesteldheid van onze spelers, zowel naar de trainer, medespelers, ouders als naar de tegenstanders en scheidsrechters. Dit gaat van het respecteren van een (foute) beslissing van de scheidsrechter, over het verwerken van de ontgoocheling bij een wissel of een gemiste kans van een medespeler na een geweldige assist, tot het 100% inzetten op training, ook al zit je eens niet bij je beste vriendjes. De ouders en begeleiders hebben hier een essentiële voorbeeldrol in. Een positieve ingesteldheid wordt ook sneller verkregen in een omgeving waar FUN primeert.

In onze opleiding staat het individu centraal. Dit betekent dat er in eerste instantie gedacht moet worden aan het beter maken van elke individuele speler, in plaats van aan het smeden van een zo goed mogelijk team. Om dit te bereiken proberen we elke speler op zijn eigen niveau te laten spelen en trainen. We hebben constante interne evaluaties per leeftijdscategorie om te kijken welke spelers in een mindere vorm verkeren en misschien beter even vertrouwen op gaan doen bij een team waar het iets trager gaat en welke spelers dan weer een kans verdienen om zich eens te toetsen op een hoger niveau. Elke speler moet ongeveer gelijke speelkansen krijgen, ongeacht het wedstrijdverloop.

Het resultaat is van ondergeschikt belang. Het is een doel om onze spelers zo op te leiden dat ze elke wedstrijd willen winnen, maar het winnen zelf is geen doel op zich. De manier waarop primeert. Bij onder- en middenbouw wordt vereist dat er telkens opgebouwd wordt van bij de doelman (doelman mag slechts in zeer uitzonderlijke situaties uittrappen bij oudere ploegen) en de hoekschoppen zo vaak mogelijk kort gegeven worden. Dit om de spelers te dwingen in situaties waar ze keuzes moeten maken en moeten zoeken naar de voetballende oplossing.         Bij        onder-  en middenbouw wordt er gefocust op algemene vorming, wat betekent dat onze spelers nog niet vastgepind worden op vaste posities. Elke speler moet ervaring op kunnen doen op verschillende posities om zo polyvalentie te verkrijgen. Een speler die zijn hele leven slechts op één plek gespeeld heeft, heeft slechts op één positie de kans om een plekje te veroveren. Een speler die de tactische basis op meerdere posities beet heeft, vergroot zijn kansen. Vanaf bovenbouw kan er wel richting specialisatie gewerkt worden