KFC Merelbeke Jeugdwerking

Interesse in onderstaande vacatures?

Jullie komen terecht binnen een familiale club in 2e amateur met een provinciale jeugdwerking en worden ondersteund door het jeugdbestuur. Er wordt gewerkt volgens een volledig nieuw uitgeschreven beleidsplan. Bij interesse of meer vragen over de exacte invulling, kunt u contact opnemen met onze TVJO via tvjo@kfcmerelbekejeugd.be

Vacature 1
COÖRDINATOR ONDERBOUW

De coördinator onderbouw is sportief verantwoordelijk voor de jeugdopleiding bij de ploegen in de onderbouw (U6 tot en met U9).
Hij is samen  met de andere coördinatoren en visieverantwoordelijke verantwoordelijk voor de uitvoering, controle en nazorg van de uitgeschreven visie en missie van de jeugdopleiding van de club. Deze  rol valt idealiter niet de combineren met andere vaste rollen binnen de club.

VERANTWOORDELIJKHEDEN

–    Opstellen agenda  en moderator zijn op de tweemaandelijkse vergadering voor de jeugdtrainers onderbouw

–    Organisatie evaluatiemomenten spelers onderbouw

–    Opvolging en bespreking van trainingen en wedstrijden onderbouw

–    Organisatie evaluatiegesprekken trainers onderbouw

–    Contact met ouders

–    Besprekingen met jeugdtrainers over al dan niet doorschuiven van spelers onderbouw

–    Opvolgen of jeugdtrainers onderbouw ProSoccerData correct invullen

–    Opvolgen hoe trainers en spelers zich voelen binnen en buiten de club

PROFIEL

–    Minimum diploma Getuigschrift C

RAPPORTERING

De coördinator onderbouw rapporteert aan de TVJO en het jeugddepartement

VOORDELEN

–    Maandelijkse vergoeding

CONTROLE-ORGAAN

–               TVJO

 

Vacature 2

JEUGDTRAINER (PLOEG)

De jeugdtrainer is een vertegenwoordiger van de club, die verantwoordelijk is voor de invulling van de sportieve opleiding

van de ploeg waaraan hij toegewezen is.

VERANTWOORDELIJKHEDEN

–    Voorbereiden en geven van trainingen in lijn met de visie en het jaarplan van de club

–    Trainingsvoorbereiding elke training bij de hand hebben

–    Voorbereiden en begeleiden van wedstrijden in lijn met de visie en instructies van de club

–    Wekelijkse rapportage van trainingen en wedstrijden via online platform ProSoccerData

–    Maken en tijdig communiceren van wedstrijd- en tornooiselecties naar de ouders

–    Twee maal per jaar evaluaties voorbereiden en oudercontact houden

–    Bijwonen trainersvergaderingen

–    Bij afwezigheid zelf zorgen voor vervanging en communiceren naar coördinator en ouders

PROFIEL

–    Minimum diploma

o  Bovenbouw provinciaal :      UEFA-B

o  Middenbouw provinciaal:     Getuigschrift B

o  Onderbouw provinciaal:       Getuigschrift C

o  Andere:                                    Geen vereiste

–      Gemotiveerd en geëngageerd

–    Gelijklopende visie over jeugdopleiding en jeugdvoetbal als deze van de club

RAPPORTERING

De jeugdtrainer rapporteert aan de coördinator waartoe zijn ploeg behoort. Dit zowel mondeling als via de wedstrijd- en

trainingsverslagen op ProSoccerData.

VERLONINGSPAKKET

–    Consumptiebonnetje bij elke wedstrijd

–    Gratis toegang tot wedstrijden/tornooien van de groep

–    Gratis toegang tot thuiswedstrijden van het eerste elftal

–    Vergoeding per prestatie

–    Betaling opleidingen

CONTROLE-ORGAAN

–    Coördinator van de bouw waartoe de groep behoort

–               TVJO

 

Vacature 3

VLINDERTRAINER

De vlindertrainer is een jeugdtrainer met grote flexibiliteit die niet toegewezen is aan een vaste ploeg of leeftijd maar

inspringt wanneer nodig en mogelijk. Voorbeelden hiervan zijn afwezigheden van trainers, of trainers die nood hebben aan

extra ondersteuning op trainingen.

Een vlindertrainer kan, afhankelijk van zijn interesses en capaciteiten, toegewezen worden aan bepaalde leeftijdscategorieën.

VERANTWOORDELIJKHEDEN

–    Voorbereiden en geven van trainingen in lijn met de visie en het jaarplan van de club

–    Trainingsvoorbereiding elke training bij de hand hebben

–    Voorbereiden en begeleiden van wedstrijden in lijn met de visie en instructies van de club

–    Wekelijkse rapportage van trainingen en wedstrijden via online platform ProSoccerData (die hij geleid heeft)

–    Bijwonen trainersvergaderingen

–    Bij afwezigheid zelf zorgen voor vervanging en communiceren naar coördinator en ouders

PROFIEL

–      Gemotiveerd en geëngageerd

–    Gelijklopende visie over jeugdopleiding en jeugdvoetbal als deze van de club

–      Flexibel

RAPPORTERING

De jeugdtrainer rapporteert aan de coördinator waartoe de ploeg die hij overneemt of ondersteunt behoort. Dit zowel

mondeling als via de wedstrijd- en trainingsverslagen op ProSoccerData.

VERLONINGSPAKKET

–    Consumptiebonnetje bij elke wedstrijd

–    Gratis toegang tot wedstrijden/tornooien van de groep

–    Gratis toegang tot thuiswedstrijden van het eerste elftal

–    Vergoeding per prestatie

–    Betaling opleidingen

CONTROLE-ORGAAN

–    Coördinator van de bouw waartoe de groep behoort

–               TVJO