Vacatures

Interesse in onderstaande vacatures?

Jullie komen terecht binnen een familiale club in 2e amateur met een provinciale jeugdwerking en worden ondersteund door het jeugdbestuur. Er wordt gewerkt volgens een volledig nieuw uitgeschreven beleidsplan. Bij interesse of meer vragen over de exacte invulling, kunt u contact opnemen met onze TVJO via tvjo@kfcmerelbekejeugd.be

Vacatures

Er zijn voor het ogenblik geen vacatures

Hieronder vindt u alvast onze vereisten voor het invullen van een functie van jeugdtrainer:

De jeugdtrainer is een vertegenwoordiger van de club, die verantwoordelijk is voor de invulling van de sportieve opleiding
van de ploeg waaraan hij toegewezen is.

VERANTWOORDELIJKHEDEN

–    Voorbereiden en geven van trainingen in lijn met de visie en het jaarplan van de club

–    Trainingsvoorbereiding elke training bij de hand hebben

–    Voorbereiden en begeleiden van wedstrijden in lijn met de visie en instructies van de club

–    Wekelijkse rapportage van trainingen en wedstrijden via online platform ProSoccerData

–    Maken en tijdig communiceren van wedstrijd- en tornooiselecties naar de ouders

–    Twee maal per jaar evaluaties voorbereiden en oudercontact houden

–    Bijwonen trainersvergaderingen

–    Bij afwezigheid zelf zorgen voor vervanging en communiceren naar coördinator en ouders

PROFIEL

–    Minimum diploma

o  Bovenbouw provinciaal :      UEFA-B

o  Middenbouw provinciaal:     Getuigschrift B

o  Onderbouw provinciaal:       Getuigschrift C

o  Andere:                                    Geen vereiste

–      Gemotiveerd en geëngageerd

–    Gelijklopende visie over jeugdopleiding en jeugdvoetbal als deze van de club

RAPPORTERING

De jeugdtrainer rapporteert aan de coördinator waartoe zijn ploeg behoort. Dit zowel mondeling als via de wedstrijd- en

trainingsverslagen op ProSoccerData.

VERLONINGSPAKKET

–    Consumptiebonnetje bij elke wedstrijd

–    Gratis toegang tot wedstrijden/tornooien van de groep

–    Gratis toegang tot thuiswedstrijden van het eerste elftal

–    Vergoeding per prestatie

–    Betaling opleidingen

CONTROLE-ORGAAN

–    Coördinator van de bouw waartoe de groep behoort

–    TVJO