Protocolakkoord

In de loop van de maand februari, en dit na enkele voorafgaande vergaderingen, werd door de respectieve besturen van hoger vermelde clubs een protocolakkoord van samenwerking ondertekend.

Dit akkoord kwam tot stand op basis van een zich opdringende noodzakelijkheid de behoeften en mogelijkheden van de drie clubs te bundelen teneinde tot een betere, efficiëntere en effectievere jeugdwerking te komen.

Het weze vooraf duidelijk dat elke club afzonderlijk zijn eigen beleid blijft voeren binnen een eigen uitgetekend profiel.

De bedoeling is dan om in een gezamenlijk streven elke jonge speler op eigen niveau (wat bij haar of hem past) te laten trainen en voetballen, zodat zij/hij spelplezier prioritair blijft ervaren.

Bij geformuleerde voorstellen en/of adviezen gaat nooit enige  verplichting gepaard. Elke mogelijke beslissing wordt steeds in onderling overleg en met betrokkenen besproken.

We streven naar een open communicatie tussen de clubs, spelers en ouders onderling.

Een optimalisatie van de bredere jeugdwerking (infrastructuur, materiaal, trainers en afgevaardigden, workshops, trainingskampen, enz…) is een collectief streven zodat elk een op eigen niveau het best kan functioneren.

Ook kunnen op het extra-sportieve vlak samenwerkingsactiviteiten worden georganiseerd.

Ook voor de clubs is dit alles een nieuw gegeven, wat ons tot een permanent lerende entiteit maakt.

Het samenwerkingsprotocol is ter inzage op de website van de respectieve clubs.

Er wordt hieromtrent nog verder gecommuniceerd en vragen kunnen steeds gesteld worden aan de bestuursleden van de respectievelijke clubs.

We hopen op jullie aller samenwerking.

Namens KFC. Merelbeke,

Jeugdvoorzitter
Herman D’hauwers